Agenda

Wat staat er zoal op de planning? Bijeenkomsten met een * zijn openbaar.

2018

gedurende hele jaar: trainingen Mediawijsheid aan begeleiders van mensen met een LVB, Zorggroep Alliade

 

t/m juli

deskundigheidsbevordering digitale mediaopvoeding voor jeugdverpleegkundigen GGD zuidwest Fryslân

inspiratiesessie mediaopvoeding en het jonge kind op vakdagstichting Nysa, brancheorganisatie gastouders

inspiratiebijeenkomsten ‘wat nou digitaal geletterd?’ voor leerkrachten PO voor bibliotheken Nijkerk, Oldebroek en Twello

workshops ‘digitale mediaopvoeding en mediawijsheid’ op studiedag voor leerkrachten Stichting Catent

ouderavonden ‘opvoeden in de digitale wereld’: Radboudschool Jirnsum, Simon Havingaschool Sneek, cbs Anne de Vries Stadskanaal, Bernewirt Bornwerd, Het Palet Hoogeveen, De Beuk St Nicolaasga, Tine Marcusschool Groningen, Borgmanschool Groningen, Willem Alexanderschool Leeuwarden, It Heechhof Drachten, ‘t Palet Gouda, Prokino Hoogeveen, De Lege Geaen Sibrandaburen, cbs De Rank Metslawier/De Gearing Ee, It Iepen Finster Achlum (met rol kinderen)

gastlessen ‘jouw online wereld’ obs De Oudvaart Sneek, De Lege Geaen Sibrandabuorren, Simon Havingaschool Sneek, It Iepen Finster Achlum

gastlessen ‘online privacy’ klas 1 en 2 Zaanlands Lyceum Zaandam (voor Bureau Jeugd & Media)

informatie-avond ‘pubers en sociale media’ voor meeleefgezinnen van REIK

keukentafelgesprekken over internet en sociale media met cliënten en begeleiders van Talant Huizumerhof en Nijlân

ouderavond ‘pubers en sociale media’ Marnecollege Bolsward en Aeres vmbo Almere (voor Bureau Jeugd & Media)

workshop ‘Leefwereld van kinderen en jongeren met een LVB: wat weten we nu eigenlijk?’ voor Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden

keukentafelgesprek over internet en sociale media met cliënten en begeleiders van KIEN Goutum

ouderavond ‘opvoeden in de digitale wereld’, gastouderburo InZicht Niezijl

deelname aan Mediawijsheid Netwerk Experience van Mediawijzer.net

 


 

 

 

 

 

 

Activiteiten Vitamine Eef 2017

 • Onderwijs

  gastlessen 'Happy online' Het Baken Harlingen, gastlessen 'safe en sociaal' De Gielguorde Mantgum, Epemaskoalle Ysbrechtum | workshops 'sociale media in de klas' en 'sociale media en school' voor leerkrachten en directeuren van stichting Arlanta | ouderavonden 'opvoeden in de digitale wereld', De Kabas Franeker, Dûbelspan Boazum, Reinbôge Tjerkwerd, Radbodus Dronrijp, Het Baken Harlingen, De Spoarsiker Echtenerbrug, Bernardusschool Oldemarkt, obs De Oudvaart Sneek, IKC Wiarda Goutum, (V)SO Sinne en Wetterwille Sneek, obs De Wyken Sneek, De Princenhof Leeuwarden, Epemaskoalle Ysbrechtum | begeleiding bij ontwikkeling lessen mediawijsheid Terra Wolvega | ouderavond 'pubers en sociale media' Bornego college Joure, Terra Wolvega |
 • Zorg- en hulpverlening

  trainingen Mediawijsheid aan begeleiders van mensen met een LVB, Zorggroep Alliade | workshop digitale mediaopvoeding voor gezinscoaches Reik/gemeente Groningen | keukentafelgesprekken over internet en sociale media met bewoners van de locatie Rixtwei van Talant | contentontwikkeling Digimant. Dit bordspel in combinatie met een app gaat mensen met een licht verstandelijke beperking en hun begeleiders helpen om op een leuke manier over internet en sociale media te praten | deelname regiobijeenkomst aanpak mensenhandel/loverboyproblematiek LVB/GGZ Ambiq |
 • Professionals

  lezing 'Jongeren en sociale media' tijdens 4-daagse training voor jongerencoaches, Leeuwarden | lezing 'opvoeden in de digitale wereld', Bibliotheek IJmond | workshop Mediaopvoeding met de MediaDiamant en 'ICT- en mediatools' voor mediacoaches en leesconsulenten van Rijnbrink Groep | workshop 'integratie mediawijsheid op school' voor leesconsulenten Bibliotheek Midden Fryslân |
 • Kinderopvang

  ouderavonden 'opvoeden in de digitale wereld' Forte Kinderopvang Castricum, SKSG Kinderopvang Groningen, Kinderopvang Het Kroontje Leeuwarden (ook gastouders) |
 • En verder

  deelname aan externe trainersopleiding van Sardes tot gecertificeerd trainer Kind & Media | tafelgast bij webinar introductie MediaDiamant van Mediawijzer.net | co-trainer voor het Visiespel Slim met Media |

Activiteiten Vitamine Eef 2016

 • Onderwijs

  Inspiratiesessie voor docenten met handreikingen voor het maken van lessen over sociale media, Terra Wolvega | Workshop ‘Sociale online leefwereld havo 4 leerling’ studiemiddag Facta, Amersfoort | Ouderavond 'Sociale media, gamen en mobieltjes', VSO De Keerking Zoetermeer, Bornego College Heerenveen | Ouderavonden 'opvoeden in de digitale wereld', It Twaspan Wijnjewoude, 3 scholen stichting Arlanta, gemeente Heerenveen, Fredericusschool Steggerda, Pikeloer Wiuwert, Sint Maartenschool Bolsward, Regenboog Dokkum | Inspiratiesessie mediawijsheid voor PO i.s.m. Slim met Media, Sneek | Deelname Train de trainer sessie Ontdekmedia.nl voor docenten | Begeleiding Visiespel Slim met Media, Gearhing OT1 | Workshops Mediawijsheid op Onderwijsdag ICT Stichting Marenland, Appingedam
 • Professionele opvoeders

  Lezing 'Pubers en sociale media' tijdens 4-daagse training voor jongerencoaches, Lievelde | Workshop 'je kind en schermpjes: plezier of ergernis?', Gastouderburo Yvonne Kingma Sibrandabuorren
 • Zorg- en hulpverlening

  Mediawijsheidtrainingen aan begeleiders van mensen met een LVB, Zorggroep Alliade | Keukentafelgesprekken over sociale media met lvb cliënten begeleid wonen Talant Nieuweschoot en Talant Bolsward | Presentatie Mediawijsheid voor gedragsdeskundigen en teamleiders Reik, Leeuwarden | Deelname expertsessie en mini symposium Mediawijsheid en digitalisering doelgroep LVB, Windesheim Zwolle | Deelname refereerbijeenkomst sociale media en LVB, Stenden Hogeschool Leeuwarden | Lezing 'Sociale media en mediawijsheid', Vereniging zorgboerderijen BEZINN, Marum | 
 • En verder

  Deelname aan expertsessie ontwikkeling voorlichtingsmateriaal voor ouders van Mediawijzer.net, Hilversum | Deelname symposium Preventie problematisch gamen, Trimbos Instituut Utrecht | Deelname symposium 'Jongeren, seks en internet', Safer Internet Day Amersfoort | Deelname Mediawijzer.net bijeenkomst als netwerkpartner. Thema: Versmelting mens en media