Portfolio

Een greep uit de activiteiten van Mediacoach Evelyn Verburgh

Basis (speciaal)onderwijs

Interactieve ouderavonden ‘Opvoeden in de digitale wereld’ op veel verschillende scholen (o.a. Quintusschool Glimmen, De Pionier Leeuwarden, St Clemensschool Steenwijk, De Ark Makkum)

Gastlessen in combinatie met ouderavond over internet en sociale media (o.a. Widar Vrije school Groningen, Gielguorde Mantgum, Het Baken Harlingen, Epemaskoalle Ysbrechtum, Simon Havingaschool Sneek, It Finster Achlum. De Oudvaart Sneek)

Begeleiding bij opstellen digitaal pestprotocol en internetprotocol (Gielguorde Mantgum)

Hoe zoek en vind je op Google? Als voorbereiding op het maken van een werkstuk (groep 5/6 obs De Opslach Wommels)

Workshops stop motion film en film trailer maken (groep 7 Willem Alexanderschool Leeuwarden)

Spelen landelijk spel ‘Mediamasters‘ i.k.v. de Week van de Mediawijsheid (groep 7/8 obs De Opslach Wommels)

Workshops mediawijsheid aan leerkrachten (Stichting Marenland Appingedam, Gearhing OT4, stichting Arlanta, stichting Catent, vereniging voor Christelijk Onderwijs in de stad Groningen)

 

Voortgezet (speciaal)onderwijs

Inspiratiesessie mediawijsheid voor docenten en begeleiding bij ontwikkeling lessen sociale media / mediawijsheid (Terra Wolvega, Aeres Emmeloord)

Interactieve ouderavonden ‘Pubers en sociale media’ (o.a. Simon Vestijk Harlingen en Franeker, CSG Liudger Raai Drachten, Bornego College Heerenveen en Joure, VSO De Keerking Zoetermeer, VSO Talryk Drachten, Aeres Emmeloord, Terra Wolvega, Marnecollege Bolsward)

Gastlessen ‘jouw wereld online’ (v)mbo-klassen (Aeres Emmeloord, Maritieme Academie Harlingen, Noorderpoortcollege Stadskanaal)

Gastlessen ‘Alles behalve huiswerk’ over digitale afleiding bij het maken van huiswerk (Bogerman Wommels)

Workshop voor ouders ‘Hoe help je je kind omgaan met digitale afleiding’ (RSG Magister Alvinus Sneek)

Interactieve ouderavond met vraaggesprek leerlingen over hun social mediagebruik en met docenten over hoe zij social media toepassen in de les (RSG Magister Alvinus Sneek)

Projectweek ‘Sociale media en omgaan met elkaar’ met o.a. inspiratiesessie voor docenten en ouderavond (VSO Piet Bakkerschool Sneek)

 

 Zorg en welzijn

Trainingen mediawijsheid voor professionals die cliënten met een licht verstandelijke beperking begeleiden (Zorggroep Alliade w.o. Reik en Talant)

Deskundigheidsbevordering ‘Digitale mediaopvoeding’ voor verpleegkundigen, gezondheidsbevorderaars en jeugdartsen (GGD Fryslân)

Workshop Mediawijsheid voor professionals (Koninklijke Auris Groep)

Interactieve bijeenkomsten en keukentafelgesprekken digitale weerbaarheid voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (diverse locaties van Talant)

Lezing over sociale media en mediawijsheid (Vereniging van zorgboerderijen BEZINN)

Discussiecafé  met jongeren ‘Wie ben jij online?’ (Jongerenwerk Harlingen)

Bijeenkomsten voor ouders en hun kind over sociale media (Timpaan Welzijn)

 

 

En verder

Ouderavonden digitale mediaopvoeding 0-6 jaar (gastouderburo Yvonne Kingma en kinderopvang Het Kroontje Leeuwarden)

Ouderavonden digitale mediaopvoeding 2-12 jaar (SKSG Groningen, Forte Kinderopvang Castricum, cbs Ichthus en Doomijn Kinderopvang Lemele)

Workshop ‘de online leefwereld van de havo 4 leerling’ op congres ‘betere studieresultaten in havo 4’ (Conferentiebureau Facta)

Presentatie ‘social media, smartphones en tablets’ (Personeelsvereniging Antonius Zorggroep)

 

In de media

Evelyn Verburgh laat namens Bureau Jeugd en Media haar licht schijnen over de YouTube Kids app (v.a. “11.51) (feb 2019)

Evelyn Verburgh geeft praktische tips over mediaopvoeding

Mediacoach Evelyn Verburgh licht toe hoe ouders en professionele opvoeders de MediaDiamant kunnen gebruiken om kinderen van 0-18 jaar mediawijs te laten opgroeien.

 

Tafelgast bij webinar over de MediaDiamant – wegwijzer in mediaopvoeding van Mediawijzer.net (04-17)

Artikel in diverse huis-aan-huis bladen over mediaopvoeding aan de allerkleinsten (04-15)

TV- interview in Bynt (Omrop Fryslân) over tablets in het gezin. Hoeveel schermtijd is normaal en hoe zorg je voor balans? (03-15)

TV-interview in Bynt (Omrop Fryslân) over jongeren en sociale media en hoe ouders hierbij kunnen begeleiden. (10-14)

Interview met Vitamine Eef over online pesten in het magazine Heit&Mem (Friestalig). (09-13)
Nederlandse vertaling van het artikel in Heit&Mem.

Artikel in dorpskrant Diggelfjoer over MediaMasters 2012. (02-13)