Advies en begeleiding

Digitale schoolborden, elektronische leeromgevingen, wifi-netwerken, tablets. En de smartphone niet te vergeten. Verbieden of als tool gebruiken in de les? ICT en digitale media bieden scholen grenzeloze mogelijkheden. Niet alleen als leergereedschap maar ook voor communicatie met leerlingen en ouders. Ook kunnen ze worden ingezet voor profilering van de school. Tegelijkertijd hebben scholen een belangrijke rol bij de aanpak van online pesten en het mediawijs maken van leerlingen.

Vitamine Eef geeft scholen advies en begeleiding bij:

  • Online sociale veiligheid en mobieltjesbeleid
  • Ontwikkelen protocollen (online pesten, social media)
  • Visie-ontwikkeling social media en het onderwijs
  • Deskundigheidsbevordering docenten
  • Invoeren van mediawijsheid in het lesprogramma
  • Inzet sociale media voor ouderbetrokkenheid en profilering van de school

 

Het Visiespel Slim met media helpt scholen op een laagdrempelige manier handen en voeten te geven aan mediawijsheid. Het spel biedt ruimte voor visievorming maar dwingt ook tot keuzes en wordt gespeeld met het hele team. Vitamine Eef is co-trainer van Slim met media.

Kijk hier voor de gastlessen en ouderavonden die Vitamine Eef op scholen verzorgt.