Scholen

Met de inzet van nieuwe media kan het onderwijs nog meer aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Tegelijkertijd hebben scholen een belangrijke rol bij het mediawijs maken van leerlingen en het zorgen voor een veilig sociaal klimaat, ook online. Hoe ga je om met het gebruik van digitale middelen tijdens de les? En hoe zit het met de kennis en vaardigheden van de docenten op het gebied van digitale geletterdheid? Wat hebben zij nodig?

Vitamine Eef helpt scholen handen en voeten te geven aan mediawijsheid en het smartphone- en sociale media beleid.

Kijk welke scholen (PO en VO) Vitamine Eef al heeft ondersteund.

  • De ouderavonden van Evelyn over ‘pubers en de wereld van internet’ waren inspirerend en heel informatief. Met haar enthousiasme wist Evelyn de ouders te boeien om samen met hun kind verder over dit belangrijke onderwerp na te denken.      
    Teamleiders RSG Simon Vestdijk
  • De inspiratiesessie was informatief en prikkelend. Ons team is absoluut aan het denken gezet.
    Docent middelbare school
  • Mobieltjes zijn niet meer zo'n issue op school. We weten nu waar we over praten en waar we heen willen.
    Teamleider VSO school